Türkçe Karakterleri İngilizceye Çevirme – Ü Ş Ö Ğ

Merhaba,

Türkçede Ş Ö Ğ gibi karakterler bulunurken İngilizcede bu karakterlerin bir karşılığı yoktur.

Bazı durumlarda bu Türkçe karakterleri İngilizce olarak çevirmek gerekiyor.

Tabi karşılığı yok desem de bunu anca şu şekilde yapabiliyoruz.

Mesela;

Ş harfini S harfi olarak,

Ö harfini O olarak,

Ğ harfini G olarak vb.

TÜRKÇE KARAKTERİ İNGİLİZCE ÇEVİRME

Vakti zamanında Türkçe Oyun çevirisinde bu program ilaç gibi gelmişti.

Birilerinin işine yarar düşüncesiyle ve ileriye yönelik kendim için de arşiv olması bakımından paylaşayım istedim.

Düşünsenize elinizde 100 sayfa Türkçe yazılmış bir çeviri var ve Türkçe karakterleri oyun görmüyor.

Bu durumda tek yapmanız gereken size vereceğim programdan Türkçe karakterleri çıkartmak olacaktır.

Program aynı zamanda Türkçenin dışında Rusça karakterleri de normal bir karaktere alabiliyor.

Hatta istediğiniz harfin yerine başka harfi kendiniz de modifiye edebiliyorsunuz.

Bunun için Schemes klasörü içindeki txt dosyalarını inceleyin. Buna benzer şekilde kendiniz de schemes txt dosyası oluşturabilirsiniz.

Gelelim programın özelliklerine.

Programın Çevirdiği Karakterler:

1. Alman Karakterleri İngilizce Karakterlere Dönüştürür.
ä = a
ö = o
ü = u
ß = ?
Ä = A
Ö = O
Ü = U
ẞ = B
2. Romanji Katakana Çevirici Japoncadan latinceye hece uyarlaması
tsu~ā|ツァー
Tsu~ā|ツァー
tsu~ī|ツィー
Tsu~ī|ツィー
te~yū|テュー
Te~yū|テュー
de~yū|デュー
De~yū|デュー
fu~yū|フュー
Fu~yū|フュー
tsu~ē|ツェー
Tsu~ē|ツェー
tsu~ō|ツォー
Tsu~ō|ツォー
tsu~a|ツァ
Tsu~a|ツァ
tsu~i|ツィ
Tsu~i|ツィ
te~yu|テュ
Te~yu|テュ
de~yu|デュ
De~yu|デュ
fu~yu|フュ
Fu~yu|フュ
tsu~e|ツェ
Tsu~e|ツェ
tsu~o|ツォ
Tsu~o|ツォ
vu~ā|ヴァー
Vu~ā|ヴァー
vu~ī|ヴィー
Vu~ī|ヴィー
to~ū|トゥー
To~ū|トゥー
do~ū|ドゥー
Do~ū|ドゥー
vu~ē|ヴェー
Vu~ē|ヴェー
vu~ō|ヴォー
Vu~ō|ヴォー
vu~a|ヴァ
Vu~a|ヴァ
vu~i|ヴィ
Vu~i|ヴィ
to~u|トゥ
To~u|トゥ
do~u|ドゥ
Do~u|ドゥ
vu~e|ヴェ
Vu~e|ヴェ
vu~o|ヴォ
Vu~o|ヴォ
~tsu|ッ
~Tsu|ッ
kyā|キャー
Kyā|キャー
shā|シャー
Shā|シャー
chā|チャー
Chā|チャー
nyā|ニャー
Nyā|ニャー
hyā|ヒャー
Hyā|ヒャー
myā|ミャー
Myā|ミャー
ryā|リャー
Ryā|リャー
gyā|ギャー
Gyā|ギャー
djā|ヂャー
Djā|ヂャー
byā|ビャー
Byā|ビャー
pyā|ピャー
Pyā|ピャー
kyū|キュー
Kyū|キュー
shū|シュー
Shū|シュー
chū|チュー
Chū|チュー
nyū|ニュー
Nyū|ニュー
hyū|ヒュー
Hyū|ヒュー
myū|ミュー
Myū|ミュー
ryū|リュー
Ryū|リュー
gyū|ギュー
Gyū|ギュー
djū|ヂュー
Djū|ヂュー
byū|ビュー
Byū|ビュー
pyū|ピュー
Pyū|ピュー
kyō|キョー
Kyō|キョー
shō|ショー
Shō|ショー
chō|チョー
Chō|チョー
nyō|ニョー
Nyō|ニョー
hyō|ヒョー
Hyō|ヒョー
myō|ミョー
Myō|ミョー
ryō|リョー
Ryō|リョー
gyō|ギョー
Gyō|ギョー
djō|ヂョー
Djō|ヂョー
byō|ビョー
Byō|ビョー
pyō|ピョー
Pyō|ピョー
u~ī|ウィー
U~ī|ウィー
i~ē|イェー
I~ē|イェー
u~ē|ウェー
U~ē|ウェー
shē|シェー
Shē|シェー
chē|チェー
Chē|チェー
u~ō|ウォー
U~ō|ウォー
kya|キャ
Kya|キャ
sha|シャ
Sha|シャ
cha|チャ
Cha|チャ
nya|ニャ
Nya|ニャ
hya|ヒャ
Hya|ヒャ
mya|ミャ
Mya|ミャ
rya|リャ
Rya|リャ
gya|ギャ
Gya|ギャ
dja|ヂャ
Dja|ヂャ
bya|ビャ
Bya|ビャ
pya|ピャ
Pya|ピャ
kyu|キュ
Kyu|キュ
shu|シュ
Shu|シュ
chu|チュ
Chu|チュ
nyu|ニュ
Nyu|ニュ
hyu|ヒュ
Hyu|ヒュ
myu|ミュ
Myu|ミュ
ryu|リュ
Ryu|リュ
gyu|ギュ
Gyu|ギュ
dju|ヂュ
Dju|ヂュ
byu|ビュ
Byu|ビュ
pyu|ピュ
Pyu|ピュ
kyo|キョ
Kyo|キョ
sho|ショ
Sho|ショ
cho|チョ
Cho|チョ
nyo|ニョ
Nyo|ニョ
hyo|ヒョ
Hyo|ヒョ
myo|ミョ
Myo|ミョ
ryo|リョ
Ryo|リョ
gyo|ギョ
Gyo|ギョ
djo|ヂョ
Djo|ヂョ
byo|ビョ
Byo|ビョ
pyo|ピョ
Pyo|ピョ
u~i|ウィ
U~i|ウィ
i~e|イェ
I~e|イェ
u~e|ウェ
U~e|ウェ
she|シェ
She|シェ
che|チェ
Che|チェ
u~o|ウォ
U~o|ウォ
shī|シー
Shī|シー
chī|チー
Chī|チー
tsū|ツー
Tsū|ツー
dzū|ヅー
Dzū|ヅー
shi|シ
Shi|シ
chi|チ
Chi|チ
dji|ヂ
Dji|ヂ
tsu|ツ
Tsu|ツ
dzu|ヅ
Dzu|ヅ
djī|ヂー
Djī|ヂー
jā|ジャー
Jā|ジャー
jū|ジュー
Jū|ジュー
jō|ジョー
Jō|ジョー
fā|ファー
Fā|ファー
tī|ティー
Tī|ティー
dī|ディー
Dī|ディー
fī|フィー
Fī|フィー
jē|ジェー
Jē|ジェー
fē|フェー
Fē|フェー
fō|フォー
Fō|フォー
ja|ジャ
Ja|ジャ
ju|ジュ
Ju|ジュ
jo|ジョ
Jo|ジョ
fa|ファ
Fa|ファ
ti|ティ
Ti|ティ
di|ディ
Di|ディ
fi|フィ
Fi|フィ
je|ジェ
Je|ジェ
fe|フェ
Fe|フェ
fo|フォ
Fo|フォ
kā|カー
Kā|カー
sā|サー
Sā|サー
tā|ター
Tā|ター
nā|ナー
Nā|ナー
hā|ハー
Hā|ハー
mā|マー
Mā|マー
yā|ヤー
Yā|ヤー
rā|ラー
Rā|ラー
wā|ワー
Wā|ワー
gā|ガー
Gā|ガー
zā|ザー
Zā|ザー
dā|ダー
Dā|ダー
bā|バー
Bā|バー
pā|パー
Pā|パー
vā|ヷー
Vā|ヷー
kī|キー
Kī|キー
nī|ニー
Nī|ニー
hī|ヒー
Hī|ヒー
mī|ミー
Mī|ミー
rī|リー
Rī|リー
wī|ヰー
Wī|ヰー
gī|ギー
Gī|ギー
jī|ジー
Jī|ジー
bī|ビー
Bī|ビー
pī|ピー
Pī|ピー
vī|ヸー
Vī|ヸー
kū|クー
Kū|クー
sū|スー
Sū|スー
nū|ヌー
Nū|ヌー
fū|フー
Fū|フー
mū|ムー
Mū|ムー
yū|ユー
Yū|ユー
rū|ルー
Rū|ルー
gū|グー
Gū|グー
zū|ズー
Zū|ズー
bū|ブー
Bū|ブー
pū|プー
Pū|プー
vū|ヴー
Vū|ヴー
kē|ケー
Kē|ケー
sē|セー
Sē|セー
tē|テー
Tē|テー
nē|ネー
Nē|ネー
hē|ヘー
Hē|ヘー
mē|メー
Mē|メー
rē|レー
Rē|レー
wē|ヱー
Wē|ヱー
gē|ゲー
Gē|ゲー
zē|ゼー
Zē|ゼー
dē|デー
Dē|デー
bē|ベー
Bē|ベー
pē|ペー
Pē|ペー
vē|ヹー
Vē|ヹー
kō|コー
Kō|コー
sō|ソー
Sō|ソー
tō|トー
Tō|トー
nō|ノー
Nō|ノー
hō|ホー
Hō|ホー
mō|モー
Mō|モー
yō|ヨー
Yō|ヨー
rō|ロー
Rō|ロー
wō|ヲー
Wō|ヲー
gō|ゴー
Gō|ゴー
zō|ゾー
Zō|ゾー
dō|ドー
Dō|ドー
bō|ボー
Bō|ボー
pō|ポー
Pō|ポー
vō|ヺー
Vō|ヺー
ka|カ
Ka|カ
sa|サ
Sa|サ
ta|タ
Ta|タ
na|ナ
Na|ナ
ha|ハ
Ha|ハ
ma|マ
Ma|マ
ya|ヤ
Ya|ヤ
ra|ラ
Ra|ラ
wa|ワ
Wa|ワ
ga|ガ
Ga|ガ
za|ザ
Za|ザ
da|ダ
Da|ダ
ba|バ
Ba|バ
pa|パ
Pa|パ
va|ヷ
Va|ヷ
ki|キ
Ki|キ
ni|ニ
Ni|ニ
hi|ヒ
Hi|ヒ
mi|ミ
Mi|ミ
ri|リ
Ri|リ
wi|ヰ
Wi|ヰ
gi|ギ
Gi|ギ
ji|ジ
Ji|ジ
bi|ビ
Bi|ビ
pi|ピ
Pi|ピ
vi|ヸ
Vi|ヸ
ku|ク
Ku|ク
su|ス
Su|ス
nu|ヌ
Nu|ヌ
fu|フ
Fu|フ
mu|ム
Mu|ム
yu|ユ
Yu|ユ
ru|ル
Ru|ル
gu|グ
Gu|グ
zu|ズ
Zu|ズ
bu|ブ
Bu|ブ
pu|プ
Pu|プ
vu|ヴ
Vu|ヴ
ke|ケ
Ke|ケ
se|セ
Se|セ
te|テ
Te|テ
ne|ネ
Ne|ネ
he|ヘ
He|ヘ
me|メ
Me|メ
re|レ
Re|レ
we|ヱ
We|ヱ
ge|ゲ
Ge|ゲ
ze|ゼ
Ze|ゼ
de|デ
De|デ
be|ベ
Be|ベ
pe|ペ
Pe|ペ
ve|ヹ
Ve|ヹ
ko|コ
Ko|コ
so|ソ
So|ソ
to|ト
To|ト
no|ノ
No|ノ
ho|ホ
Ho|ホ
mo|モ
Mo|モ
yo|ヨ
Yo|ヨ
ro|ロ
Ro|ロ
wo|ヲ
Wo|ヲ
go|ゴ
Go|ゴ
zo|ゾ
Zo|ゾ
do|ド
Do|ド
bo|ボ
Bo|ボ
po|ポ
Po|ポ
vo|ヺ
Vo|ヺ
n’|ン
N’|ン
ā|アー
Ā|アー
ī|イー
Ī|イー
ū|ウー
Ū|ウー
ē|エー
Ē|エー
ō|オー
Ō|オー
n̄|ンー
N̄|ンー
a|ア
A|ア
i|イ
I|イ
u|ウ
U|ウ
e|エ
E|エ
o|オ
O|オ
n|ッ
N|ッ
k|ッ
K|ッ
s|ッ
S|ッ
t|ッ
T|ッ
h|ッ
H|ッ
m|ッ
M|ッ
y|ッ
Y|ッ
r|ッ
R|ッ
w|ッ
W|ッ
g|ッ
G|ッ
z|ッ
Z|ッ
j|ッ
J|ッ
d|ッ
D|ッ
b|ッ
B|ッ
p|ッ
P|ッ
v|ッ
V|ッ
f|ッ
F|ッ
3. Macarcayı Batı Avrupa seti ile uyumlu hale getirme
ő|õ
Ő|Õ
4. Yalnızca Orta Avrupa'ya özgü tüm aksanları kaldırır.
Ă|#
ă|#
Ą|#
ą|#
Ć|#
ć|#
Č|#
č|#
Ď|#
ď|#
Đ|#
đ|#
Ę|#
ę|#
Ě|#
ě|#
Ĺ|#
ĺ|#
Ľ|#
ľ|#
Ł|#
ł|#
Ń|#
ń|#
Ň|#
ň|#
Ő|#
ő|#
Ŕ|#
ŕ|#
Ř|#
ř|#
Ś|#
ś|#
Ş|#
ş|#
Š|#
š|#
Ţ|#
ţ|#
Ť|#
ť|#
Ů|#
ů|#
Ű|#
ű|#
Ź|#
ź|#
Ż|#
ż|#
Ž|#
ž|#
5. Bazı karakterleri kaldırır.
ą|#
ć|#
ę|#
ł|#
ń|#
ś|#
ź|#
ż|#
Ą|#
Ć|#
Ę|#
Ł|#
Ń|#
Ś|#
Ź|#
Ż|#
6. Romanize Katakana Harfleri
ッキャー|kkyā
ッシャー|sshā
ッチャー|tchā
ッニャー|nnyā
ンニャー|n’nyā
ッヒャー|hhyā
ッミャー|mmyā
ッリャー|rryā
ッギャー|ggyā
ッジャー|jjā
ッヂャー|ddjā
ッビャー|bbyā
ッピャー|ppyā
ッキュー|kkyū
ッシュー|sshū
ッチュー|tchū
ッニュー|nnyū
ンニュー|n’nyū
ッヒュー|hhyū
ッミュー|mmyū
ッリュー|rryū
ッギュー|ggyū
ッジュー|jjū
ッヂュー|ddjū
ッビュー|bbyū
ッピュー|ppyū
ッキョー|kkyō
ッショー|sshō
ッチョー|tchō
ッニョー|nnyō
ンニョー|n’nyō
ッヒョー|hhyō
ッミョー|mmyō
ッリョー|rryō
ッギョー|ggyō
ッジョー|jjō
ッヂョー|ddjō
ッビョー|bbyō
ッピョー|ppyō
ッヴァー|~tsuvu~ā
ッツァー|ttsu~ā
ッファー|ffā
ッウィー|~tsuu~ī
ッヴィー|~tsuvu~ī
ッティー|tī
ッディー|ddī
ッツィー|ttsu~ī
ッフィー|ffī
ットゥー|tto~ū
ッテュー|tte~yū
ッドゥー|ddo~ū
ッデュー|dde~yū
ッフュー|ffu~yū
ッイェー|~tsui~ē
ッウェー|~tsu~ē
ッヴェー|~tsivu~ē
ッシェー|sshē
ッジェー|jjē
ッチェー|tchē
ッツェー|ttsu~ē
ッフェー|ffē
ッウォー|~tsuu~ō
ッヴォー|~tsuvu~ō
ッツォー|ttsu~ō
ッフォー|ffō
キャー|kyā
シャー|shā
チャー|chā
ニャー|nyā
ヒャー|hyā
ミャー|myā
リャー|ryā
ギャー|gyā
ジャー|jā
ヂャー|djā
ビャー|byā
ピャー|pyā
キュー|kyū
シュー|shū
チュー|chū
ニュー|nyū
ヒュー|hyū
ミュー|myū
リュー|ryū
ギュー|gyū
ジュー|jū
ヂュー|djū
ビュー|byū
ピュー|pyū
キョー|kyō
ショー|shō
チョー|chō
ニョー|nyō
ヒョー|hyō
ミョー|myō
リョー|ryō
ギョー|gyō
ジョー|jō
ヂョー|djō
ビョー|byō
ピョー|pyō
ヴァー|vu~ā
ツァー|tsu~ā
ファー|fā
ウィー|u~ī
ヴィー|vu~ī
ティー|tī
ディー|dī
ツィー|tsu~ī
フィー|fī
トゥー|to~ū
テュー|te~yū
ドゥー|do~ū
デュー|de~yū
フュー|fu~yū
イェー|i~ē
ウェー|u~ē
ヴェー|vu~ē
シェー|shē
ジェー|jē
チェー|chē
ツェー|tsu~ē
フェー|fē
ウォー|u~ō
ヴォー|vu~ō
ツォー|tsu~ō
フォー|fō
ッキャ|kkya
ッシャ|ssha
ッチャ|ycha
ッニャ|nnya
ンニャ|n’nya
ッヒャ|hhya
ッミャ|mmya
ッリャ|rrya
ッギャ|ggya
ッジャ|jja
ッヂャ|ddja
ッビャ|bbya
ッピャ|ppya
ッキュ|kkyu
ッシュ|sshu
ッチュ|tchu
ッニュ|nnyu
ンニュ|n’nyu
ッヒュ|hhyu
ッミュ|mmyu
ッリュ|rryu
ッギュ|gyu
ッジュ|ju
ッヂュ|dju
ッビュ|bbyu
ッピュ|ppyu
ッキョ|kkyo
ッショ|ssho
ッチョ|ccho
ッニョ|nnyo
ンニョ|n’nyo
ッヒョ|hhyo
ッミョ|mmyo
ッリョ|rryo
ッギョ|ggyo
ッジョ|jjo
ッヂョ|ddjo
ッビョ|bbyo
ッピョ|ppyo
ッヴァ|~tsuvu~a
ッツァ|ttsu~a
ッファ|ffa
ッウィ|~tsuu~i
ッヴィ|~tsuvu~i
ッティ|tti
ッディ|ddi
ッツィ|ttsu~i
ッフィ|ffi
ットゥ|tto~u
ッテュ|tte~yu
ッドゥ|ddo~u
ッデュ|dde~yu
ッフュ|ffu~yu
ッイェ|~tsui~e
ッウェ|~tsuu~e
ッヴェ|~tsuvu~e
ッシェ|sshe
ッジェ|jje
ッチェ|tche
ッツェ|ttsu~e
ッフェ|ffe
ッウォ|~tsuu~o
ッヴォ|~tsuvu~o
ッツォ|ttsu~o
ッフォ|ffo
ッカー|kkā
ッサー|ssā
ッター|ttā
ッナー|nnā
ンナー|n’nā
ッハー|hhā
ッマー|mmā
ッヤー|yyā
ッラー|rrā
ッワー|wwā
ッガー|ggā
ッザー|zzā
ッダー|ddā
ッバー|bbā
ッパー|ppā
ッヷー|vvā
ッキー|kkī
ッシー|sshī
ッチー|cchī
ッニー|nnī
ンニー|n’nī
ッヒー|hhī
ッミー|mmī
ッリー|rrī
ッヰー|wwī
ッギー|ggī
ッジー|jjī
ッヂー|ddjī
ッビー|bbī
ッピー|ppī
ッヸー|vvī
ックー|kkū
ッスー|ssū
ッツー|ttsū
ッヌー|nnū
ンヌー|n’nū
ッフー|ffū
ッムー|mmū
ッユー|yyū
ッルー|rrū
ッグー|ggū
ッズー|zzū
ッヅー|ddzū
ッブー|bbū
ップー|ppū
ッヴー|vvū
ッケー|kkē
ッセー|ssē
ッテー|ttē
ッネー|nnē
ンネー|n’nē
ッヘー|hhē
ッメー|mmē
ッレー|rrē
ッヱー|wwē
ッゲー|ggē
ッゼー|zzē
ッデー|ddē
ッベー|bbē
ッペー|ppē
ッヹー|vvē
ッコー|kkō
ッソー|ssō
ットー|ttō
ッノー|nnō
ンノー|n’nō
ッホー|hhō
ッモー|mmō
ッヨー|yyō
ッロー|rrō
ッヲー|wwō
ッンー|nn̄
ンンー|n’n̄
ッゴー|ggō
ッゾー|zzō
ッドー|ddō
ッボー|bbō
ッポー|ppō
ッヺー|vvō
キャ|kya
シャ|sha
チャ|cha
ニャ|nya
ヒャ|hya
ミャ|mya
リャ|rya
ギャ|gya
ジャ|ja
ヂャ|dja
ビャ|bya
ピャ|pya
キュ|kyu
シュ|shu
チュ|chu
ニュ|nyu
ヒュ|hyu
ミュ|myu
リュ|ryu
ギュ|gyu
ジュ|ju
ヂュ|dju
ビュ|byu
ピュ|pyu
キョ|kyo
ショ|sho
チョ|cho
ニョ|nyo
ヒョ|hyo
ミョ|myo
リョ|ryo
ギョ|gyo
ジョ|jo
ヂョ|djo
ビョ|byo
ピョ|pyo
ヴァ|vu~a
ツァ|tsu~a
ファ|fa
ウィ|u~i
ヴィ|vu~i
ティ|ti
ディ|di
ツィ|tsu~i
フィ|fi
トゥ|to~u
テュ|te~yu
ドゥ|do~u
デュ|de~yu
フュ|fu~yu
イェ|i~e
ウェ|u~e
ヴェ|vu~e
シェ|she
ジェ|je
チェ|che
ツェ|tsu~e
フェ|fe
ウォ|u~o
ヴォ|vu~o
ツォ|tsu~o
フォ|fo
アー|ā
カー|kā
サー|sā
ター|tā
ナー|nā
ハー|hā
マー|mā
ヤー|yā
ラー|rā
ワー|wā
ガー|gā
ザー|zā
ダー|dā
バー|bā
パー|pā
ヷー|vā
イー|ī
キー|kī
シー|shī
チー|chī
ニー|nī
ヒー|hī
ミー|mī
リー|rī
ヰー|wī
ギー|gī
ジー|jī
ヂー|djī
ビー|bī
ピー|pī
ヸー|vī
ウー|ū
クー|kū
スー|sū
ツー|tsū
ヌー|nū
フー|fū
ムー|mū
ユー|yū
ルー|rū
グー|gū
ズー|zū
ヅー|dzū
ブー|bū
プー|pū
ヴー|vū
エー|ē
ケー|kē
セー|sē
テー|tē
ネー|nē
ヘー|hē
メー|mē
レー|rē
ヱー|wē
ゲー|gē
ゼー|zē
デー|dē
ベー|bē
ペー|pē
ヹー|vē
オー|ō
コー|kō
ソー|sō
トー|tō
ノー|nō
ホー|hō
モー|mō
ヨー|yō
ロー|rō
ヲー|wō
ンー|n̄
ゴー|gō
ゾー|zō
ドー|dō
ボー|bō
ポー|pō
ヺー|vō
ッカ|kka
ッサ|ssa
ッタ|tta
ッナ|nna
ンナ|n’na
ッハ|hha
ッマ|mma
ッヤ|yya
ッラ|rra
ッワ|wwa
ッガ|gga
ッザ|zza
ッダ|dda
ッバ|bba
ッパ|ppa
ッヷ|vva
ッキ|kki
ッシ|sshi
ッチ|tchi
ッニ|nni
ンニ|n’ni
ッヒ|hhi
ッミ|mmi
ッリ|rri
ッヰ|wwi
ッギ|ggi
ッジ|jji
ッヂ|ddji
ッビ|bbi
ッピ|ppi
ッヸ|vvi
ック|kku
ッス|ssu
ッツ|ttsu
ッヌ|nnu
ンヌ|n’nu
ッフ|ffu
ッム|mmu
ッユ|yyu
ッル|rru
ッグ|ggu
ッズ|zzu
ッヅ|ddzu
ッブ|bbu
ップ|ppu
ッヴ|vvu
ッケ|kke
ッセ|sse
ッテ|tte
ッネ|nne
ンネ|n’ne
ッヘ|hhe
ッメ|mme
ッレ|rre
ッヱ|wwe
ッゲ|gge
ッゼ|zze
ッデ|dde
ッベ|bbe
ッペ|ppe
ッヹ|vve
ッコ|kko
ッソ|sso
ット|tto
ッノ|nno
ンノ|n’no
ッホ|hho
ッモ|mmo
ッヨ|yyo
ッロ|rro
ッヲ|wwo
ッン|nn
ンン|n’n
ッゴ|ggo
ッゾ|zzo
ッド|ddo
ッボ|bbo
ッポ|ppo
ッヺ|vvo
ア|a
カ|ka
サ|sa
タ|ta
ナ|na
ハ|ha
マ|ma
ヤ|ya
ラ|ra
ワ|wa
ガ|ga
ザ|za
ダ|da
バ|ba
パ|pa
ヷ|va
イ|i
キ|ki
シ|shi
チ|chi
ニ|ni
ヒ|hi
ミ|mi
リ|ri
ヰ|wi
ギ|gi
ジ|ji
ヂ|dji
ビ|bi
ピ|pi
ヸ|vi
ウ|u
ク|ku
ス|su
ツ|tsu
ヌ|nu
フ|fu
ム|mu
ユ|yu
ル|ru
グ|gu
ズ|zu
ヅ|dzu
ブ|bu
プ|pu
ヴ|vu
エ|e
ケ|ke
セ|se
テ|te
ネ|ne
ヘ|he
メ|me
レ|re
ヱ|we
ゲ|ge
ゼ|ze
デ|de
ベ|be
ペ|pe
ヹ|ve
オ|o
コ|ko
ソ|so
ト|to
ノ|no
ホ|ho
モ|mo
ヨ|yo
ロ|ro
ヲ|wo
ン|n
ゴ|go
ゾ|zo
ド|do
ボ|bo
ポ|po
ヺ|vo
ッ|~tsu
7. Rus harflerini GOST 2002(B) yöntemiyle Romanize edin
ци|ci
це|ce
цэ|ce’
цё|cyo
цы|cy’
цю|cyu
ця|cya
цѣ|cye
цѵ|cyh
цй|cj
цѕ|cjs
Ци|Ci
Це|Ce
Цэ|Ce’
Цё|Cyo
Цы|Cy’
Цю|Cyu
Ця|Cya
Цѣ|Cye
Цѵ|cyh
Цй|Cj
Цѕ|Cjs
а|a
б|b
в|v
г|g
д|d
е|e
ё|yo
ж|zh
з|z
и|i
й|j
к|k
л|l
м|m
н|n
о|o
п|p
р|r
с|s
т|t
у|u
ф|f
х|x
ц|cz
ч|ch
ш|sh
щ|shh
ъ|”
ы|y’
ь|’
э|e’
ю|yu
я|ya
і|i
ѳ|fh
ѣ|ye
ѵ|yh
ѕ|js
А|A
Б|B
В|V
Г|G
Д|D
Е|E
Ё|Yo
Ж|Zh
З|Z
И|I
Й|J
К|K
Л|L
М|M
Н|N
О|O
П|P
Р|R
С|S
Т|T
У|U
Ф|F
Х|X
Ц|Cz
Ч|Ch
Ш|Sh
Щ|Shh
Ъ|”
Ы|Y’
Ь|’
Э|E’
Ю|Yu
Я|Ya
І|I
Ѳ|Fh
Ѣ|Ye
Ѵ|Yh
Ѕ|Js

Bu karakterler otomatik olarak çevirilir. Bu çeviri düzeni Schemes klasöründedir. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.


Diacritic Buster
(Karakter Çevirici Aksan Çevirici Program)


Not: Programda çalışırken birden kaybolursa şaşırmayın. Simge durumuna geçmiyor sekmelerde aramayın saat in oradaki ufak simgelerin içinde saklanıyor oradan bulabilirsiniz.

Yazar: utquick

Merhaba, Bu site 2017 senesinde kurulmuştur: Kemal SUNAL 'ın 100 Numaralı Adam filminden feyz alınarak kurulan sitemiz, filmdeki Halk Kahramanı rolünü de bünyesine katarak dürüst paylaşımlarda bulunmaktadır. Bizi takip ediniz. Büyük bir aile oluyoruz. Tek güvencemiz paylaşımlarımızın samimiliğidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

Cevabı alabilmek için E-Posta adresinizi doğru yazmaya özen gösteriniz.

css.php