Charmap Kodları Klavye Kısayolları

Klavyeden Alt tuşu ile aşağıda listesini verdiğim harf, sayı, ve sembolleri çıkartabillirsiniz.

Ayrıca Kodların Html dilinde karşılıklarını da mevcuttur. Bu kodları web arayüzünde meta etiketlerinde kullanabilirsiniz.


Kullanımı şu şekildedir:

  • &# gördüğünüz yer klavyeden sol alt tuşuna karşılık gelir.
  • Sonrasında gelen 2-3-4 haneli sayılar ise klavyenin sayısal tuş takımından (Numlock) sayı kısmıdır.

Örnek Kullanım: &#169 Bu kodu gördüğümüz yerde klavyeden sol alt tuşuna basılı tutup numlock sayı tuşlarından 169 a basıp elimizi çekiyoruz. Yani alt+169


Aşağıdaki liste ne anlama geliyor nerelerde kullanırım derseniz:

  • Mesela @ işareti yapacaksınız klavyenin sağ alt tuşu çalışmıyor. Bunun yerine sol alt+64 ü kullanabilirsiniz.
  • Ya da çoğu yerde kullanacağınız boş karakter kodu olan alt+160 ı deneyin. Bu space yani boşluk kodunun karşılığı değildir. Özel bir boşluktur.
    Bunu boşluk tuşunun işe yaramadığı her yerde kullanabilirsiniz. Word, Exel Web vs.

Dikkat etmeniz gerekenler:

  • Aşağıdaki listeden bazı karakterleri deneyip çıkartamazsanız. Klavye diliniz Türkçe olduğunandır. Türkçe klavye ile uyum olarak çoğu kod çalışıyor denedim.
  • Sayıları yazarken harflerin üstündekileri değil klavyenin en sağında bulunan sayıları kullanmanız gerekmektedir. Num Lock tuşunun açık olmasına dikkat edin yoksa sayılar çıkmaz.

GENEL SEMBOLLER
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
Euro Symbol€€
©Copyright©©
®Registered Trademark®®
Trademark Sign (TM)™
@At Symbol@
&Ampersand&&
Paragraph¶¶
Hyphen-
En Dash–&#150
Em Dash——
¬Not Sign¬¬
Single Left Pointing Angle‹
Single Right Pointing Angle›
«Double Left Pointing Angle««
»Double Right Pointing Angle»»
Left Arrow←
Upward Arrow↑
Right Arrow→
Downward Arrow↓
Black Spade Suit (Not available in Firefox)♠
Black Clubs Suit (Not available in Firefox)♣

 

Black Hearts Suit (Not available in Firefox)♥
Black Diamond Suit (Not available in Firefox)♦

AKSAN
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
`Grave Accent`
´Acute Accent´´
¯Macron Accent¯¯
¨Umlaut¨¨
¸Cedilla¸¸
·Middle Dot··
ºMasculine Ordinalºº
ªFeminine Ordinalªª

A Harfi
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÀBüyük A – Grave AccentÀÀ
àKüçük A – Grave Accentàà
ÁBüyük A – Acute AccentÁÁ
áKüçük A – Acute Accentáá
ÂBüyük A – Circumflex AccentÂÂ
âKüçük A – Circumflex Accentââ
ÃBüyük A – TildeÃÃ
ãKüçük A – Tildeãã
ÄBüyük A – UmlautÄÄ
äKüçük A – Umlautää
ÅBüyük A – RingÅÅ
åKüçük A – Ringåå

E Harfi
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÈBüyük E – Grave AccentÈÈ
èKüçük E – Grave Accentèè
ÉBüyük E – Acute AccentÉÉ
éKüçük E – Acute Accentéé
ÊBüyük E – Circumflex AccentÊÊ
êKüçük E – Circumflex Accentêê
ËBüyük E – UmlautËË
ëKüçük E – Umlautëë

I Harfi
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÌBüyük I – Grave AccentÌÌ
ìKüçük I – Grave Accentìì
ÍBüyük I – Acute AccentÍÍ
íKüçük I – Acute Accentíí
ÎBüyük I – Circumflex AccentÎÎ
îKüçük I – Circumflex Accentîî
ÏBüyük I – UmlautÏÏ
ïKüçük I – Umlautïï

O Harfi
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÒBüyük O – Grave AccentÒÒ
òKüçük O – Grave Accentòò
ÓBüyük O – Acute AccentÓÓ
óKüçük O – Acute Accentóó
ÔBüyük O – Circumflex AccentÔÔ
ôKüçük O – Circumflex Accentôô
ÕBüyük O – TildeÕÕ
õKüçük O – Tildeõõ
ÖBüyük O – UmlautÖÖ
öKüçük O – Umlautöö

U Harfi
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÙBüyük U – Grave AccentÙÙ
ùKüçük U – Grave Accentùù
ÚBüyük U – Acute AccentÚÚ
úKüçük U – Acute Accentúú
ÛBüyük U – Circumflex AccentÛÛ
ûKüçük U – Circumflex Accentûû
ÜBüyük U – UmlautÜÜ
üKüçük U – Umlautüü

DİĞER HARFLER
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ÆBüyük AEÆÆ
æKüçük AEææ
ÇBüyük C – CedillaÇÇ
çKüçük C – Cedillaçç
ÑBüyük N – TildeÑÑ
ñKüçük N – Tildeññ
ÝBüyük Y – Acute AccentÝÝ
ýKüçük Y – Acute Accentýý
ÿKüçük Y – Umlautÿÿ
ÐBüyük Eth – IcelandicÐÐ
ðKüçük Eth – Icelandicðð
ÞBüyük Thorn – IcelandicÞÞ
þKüçük Thorn – Icelandicþþ
ßKüçük Sharps – Germanßß

TIRNAKLAR VE NOKTALAMA İŞARETLERİ
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
!Exclamation Mark!
¡Inverted Exclamation¡¡
?Question Mark?
¿Inverted Question Mark¿¿
:Colon:
;Semicolon&#59;
,Comma,
.Period.
Apostrophe'
*Asterisk*
Dagger†
Double Dagger‡
Per Mill Sign‰
¹Superscript 1¹¹
²Superscript 3²²
³Superscript 3³³
¼One-Fourth Fraction¼¼
½One-Half Fraction½½
¾Three-Fourths Fraction¾¾
^Caret^
~Tilde~
Overline (Overscore)‾
_Horizontal Bar (Underscore)_
Left Single Quote‘
Right Single Quote’
Left Double Quote;“
Right Double Quote”
Single Low-9 Quote‚
Double Low-9 Quote„
Double Quotation Mark""

EĞİK ÇİZGİLER VE DESTEKLER
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
/Slash⁄/
\Backslash\
(Left Parenthesis(
)Right Parenthesis)
[Left Square Bracket[
]Right Square Bracket]
{Left Curly Brace{
}Right Curly Brace}
|Vertical Bar|
¦Broken Vertical Bar¦¦

PARA VE MATEMATİK SEMBOLLERİ
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
%Percent Sign%
#Numara Sign#
Euro Sign€€
$Dollar Sign$
¢Cent Sign¢¢
¥Yen Sig¥¥
£Pound Sterling££
¤General Currency Sign¤¤
+Plus Sign+
×Multiplication Sign××
÷Division Sign÷÷
=Equals Sign=
±Plus or Minus±±
<Less Than Sign<<
>Greater Than Sign>>
µMicro Signµµ
°Degree Sign°°
§Section Sign§§
ØBüyük O – SlashØØ
øKüçük O – Slashøø

BÜYÜK HARFLER
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
ABüyük AA
BBüyük BB
CBüyük CC
DBüyük DD
EBüyük EE
FBüyük FF
GBüyük GG
HBüyük HH
IBüyük II
JBüyük JJ
KBüyük KK
LBüyük LL
MBüyük MM
NBüyük NN
OBüyük OO
PBüyük PP
QBüyük QQ
RBüyük RR
SBüyük SS
TBüyük TT
UBüyük UU
VBüyük VV
WBüyük WW
XBüyük XX
YBüyük YY
ZBüyük ZZ

KÜÇÜK HARFLER
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
aKüçük Aa
bKüçük Bb
cKüçük Cc
dKüçük Dd
eKüçük Ee
fKüçük Ff
gKüçük Gg
hKüçük Hh
iKüçük Ii
jKüçük Jj
kKüçük Kk
lKüçük Ll
mKüçük Mm
nKüçük Nn
oKüçük Oo
pKüçük Pp
qKüçük Qq
rKüçük Rr
sKüçük Ss
tKüçük Tt
uKüçük Uu
vKüçük Vv
wKüçük Ww
xKüçük Xx
yKüçük Yy
zKüçük Zz

NUMARALAR
SembolAçıklamaHTMLNumlock Kodu
0Sıfır0
1Numara 11
2Numara 22
3Numara 33
4Numara 44
5Numara 55
6Numara 66
7Numara 77
8Numara 88
9Numara 99

Yazar: utquick

Merhaba, Bu site 2017 senesinde kurulmuştur: Kemal SUNAL 'ın 100 Numaralı Adam filminden feyz alınarak kurulan sitemiz, filmdeki Halk Kahramanı rolünü de bünyesine katarak dürüst paylaşımlarda bulunmaktadır. Bizi takip ediniz. Büyük bir aile oluyoruz. Tek güvencemiz paylaşımlarımızın samimiliğidir.

100numaraliadam Yeni Konu:  MONSTER LAPTOP AÇILMIYOR, EKRANA GÖRÜNTÜ GELMİYOR

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

css.php